Lagar för olika branscher kan påverka företagens utveckling

Idag finns det specifika regler och lagar för olika branscher som de måste följa för att upprätthålla en verksamhet. Utifrån en undersökning gjord av Tillväxtverket uppdagades det att 28 procent av de tillfrågade företagen anser att vissa regler och lagar försvårar företagens utveckling avsevärt.

De besvärligaste är då det administrativa med uppgiftslämning till myndigheterna samt reglerna som gäller vid anställning. När du anställer en person måste du som arbetsgivare nämligen ha koll på alla regler som gäller. Det är inte bara regler om anställning, utan även om sjukskrivning, arbetsmiljö, semester samt uppsägning.

Uppgiftslämnande och regler

Ett företag kan du bli tvunget att lämna samma uppgifter till olika myndigheter. De handlingar som det i allmänhet handlar om är bland annat momsdeklaration, anmälningar, statistik samt ansökningar för olika tillstånd. Att det är såpass mycket dokument som ska in ses som ett problem för småföretagare då de kanske inte har tillräckligt med kunskap eller tid.

När du skickar in en ansökan kan du dessutom bli tvungen att betala en avgift. Har du missat något väsentligt kan det även medföra en oförutsedd sanktionsavgift. Därför är det önskvärt att företaget har en buffert. På den här sajten kan du få tips och råd om hur du lägger upp din ekonomi i företaget på ett effektivt sätt.

Utöver det här tillkommer det dessutom handläggningstider som i värsta fall kan förhala företagets utveckling. Det kan då handla om försenade lanseringar av tjänster och varor, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för verksamheten. Ett problem för företag är även att myndighetspersonal kan tolka regler olika från fall till fall, vilket påverkar konkurrensen på marknaden.

Skiljer sig åt mellan branscherna

De företag som ofta känner sig påverkade av de lagstadgade reglerna är de som verkar inom fiske, skogs- samt jordbruk. Det här beror med största sannolikhet på att det emellanåt tillkommer nya lagar och regler som ska implementeras. Vi har dessutom gemensamma lagar i EU gällande fiske och jordbruk.

Därtill finns det krav på flera olika tillstånd verksamheten måste ha, samt kontinuerliga kontroller av företaget som utförs av berörd myndighet. Har du då ett litet företag kan det vara svårare att hålla reda på alla regler, vilka ansökningar som ska in och hur du ska ändra på rutinerna när nya lagar träder i kraft.

De branscher där utvecklingen är minst påverkade på grund av specifika regler och lagar är de inom ekonomi, juridik, kommunikation samt information.

Företagets storlek spelar roll

Hur påverkad en bransch känner sig av reglerna beror delvis på hur stort företaget är. Stora företag har nämligen större kunskap samt råd att anställa någon vars enda uppgift är att hålla koll på regelföreskrifter och dylikt. Expansionen av företaget blir på så vis inte fördröjd. Det här kan vi främst se hos dem som är verksamma inom exempelvis restaurang, ekonomi samt handel.

Tvärtom kan det vara svårare för företag inom samma branscher som är nystartade eller relativt små. De har ofta inte den nödvändiga resursen för att ha koll på regelverk och lagar. De kan då inte heller expandera på samma premisser.

Dags att förenkla reglerna

Enligt Lars Pettersson, ekonomidoktor vid Högskolan i Jönköping, kan förenklingar av regler vilka gäller företag, hjälpa till att minska arbetslösheten. Samtidigt kan tillväxten av verksamheter rulla på. Lars menar även på att samhället utvecklas hela tiden, därför kan vissa reglar vara förlegade. De här reglerna och processerna stämmer ofta inte in med verkligheten och tar lång tid att bearbeta.

Genom att göra reglerna och bearbetningen mer effektiv behöver de i sin tur inte påverka företagen negativt. En stor del av förenklingen är att skapa användarvänliga digitala tjänster. De här ska hjälpa till att minska det administrativa arbetet vid exempelvis anställning och tillståndsansökan.

Framtagning av åtgärder

Tillväxtverket har efter sin undersökning arbetat fram åtgärder som ska hjälpa till och förbättra implementering av regler och att förenkla processer. Det här arbetet sker över hela landet samt inom EU. Målet är att alla företag ska kunna följa samtliga regler utan problem.

För att nå det här målet har Tillväxtverket bland annat tagit fram en tjänst som gör det lättare för företag inom livsmedel. I tjänsten kan de exempelvis ansöka om tillstånd samt anmäla om utsläpp från verksamheten. Vidare erbjuder de även guider, podcasts och verktyg som finns att ta del av myndighetssidan Verksamt.

Myndigheten ansvarar även för att analysera existerande regler. De hjälper dessutom till med framtagningen av nya regelverk för att säkerställa effektiviteten i olika beslutsprocesser. En del av de här bestämmelserna kan bland annat medföra ökade kostnader för verksamheterna, vilket Tillväxtverket följer upp.

0 Shares:
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan också gilla