Det finns specialister inom branschen tryckeri och på denna hemsida kommer du kunna läsa om vad det innebär. Att driva ett tryckeri är inte lätt och du blir specialist först efter du har jobbat med det i flera år.