Givetvis finns det regler och lagar för svenska tryckerier och här tar vi upp de viktigaste av dem.

Tryckort

Ett tryckeri är skyldig enligt Tryckfrihetsförordningen att uppge tryckort. Behöver du läsa på mer om vad som gäller hittar du alla bestämmelser i Tryckfrihetsordningen. Denna lag tillhör en av de grundlagar som finns i Sverige och just denna lag godkändes redan 1949. Här hittar du frågor som berör tryckfrihet, förklaringar och begränsningar. Tryckfrihetsförordningen är även världens äldsta lag när det gäller yttrandefrihet och tryckfrihet. Den härstammar från 1766. Denna lag behandlar arkivexemplar och tryckort som det står skrivet om i Tryckfrihetsförordningens 4:e kapitel.

Nationellt tryckeri

På varje tryckt skrift som tillverkas i landet måste tryckeriets namn, tryckår och tryckort finnas med. Det finns undantag och det gäller enklare reklamblad bild- och tillfällighetstryck med mera. Det är straffbart om inte detta sätts ut på ett korrekt sätt. Några direkta instruktioner på hur och var dessa uppgifter ska vara placerade finns dock inte. När det gäller böcker är det vanligast att uppgifterna finns på näst sista sidan. När det gäller foldrar och broschyrer finns oftast tryckorten på sista sidan utmed ryggen.

Underleverantörer

Enligt Tryckfrihetsordningen ska en tryckare som har anlitat ett annat tryckeri till underleverantör ha rättigheter att sätta ut sin egen tryckort. Det betyder att en underleverantör behöver tillstånd att sätta ut sin tryckort.

Utländska tryckerier

I alla tryckta skrifter måste tryckort finnas, men det finns undantag för skrifter som ska ges ut i Sverige. Det gäller om ett förlag till exempel beställer ett tryck utomlands av en bok. Då ska det utländska tryckeriets namn, hemort och tryckår anges.

Pliktexemplar

Kungliga Biblioteket och sex av de universitetsbibliotek som finns i Sverige ska enligt lagen om pliktexemplar ha rätt till att ta emot ett exemplar av de tryck eller dokument som ges ut för att kunna sprida i landet om så behövs.