Tryckpressen skapades av en man vid namn Gutenberg. Innan denna innovation fanns skrevs alla böcker för hand. Under 1400-talet skapades tryckpressen och den var verkligen en maskin som gjorde skillnad. Den nya maskinen som hade en ny typ av bly kunde trycka långa meningar i rader. Detta gjorde att det gick både lättare och snabbare att tillverka böcker. Skulle flera böcker göras innan fick de skrivkunniga skiva samma böcker om och om igen.

Innan Gutenberg kunde göra verklighet av sin uppfinning, var han tvungen att få tag på pengar för att finansiera denna. Därför gick han ihop den rike mannen Johannes Furst. Efter detta utvecklades tryckpressen och under upplysningstiden var det viktigt att så många människor som möjligt skulle vara upplysta. Detta gjordes genom att trycka väldigt många böcker. För de som inte kunde läsa, fanns det bilder på det som texten ville förmedla. Dessa bilder var däremot handritade och målade. De gjordes inte med hjälp av tryckpressen. Det gjorde att det tog längre tid att få klart en bok.

Hemsidans innehåll

Hemsidan kommer att handla om tryckerier och hur de jobbar. Du kommer bland annat kunna läsa om olika tryckerier och specialister i branschen. Du kommer även kunna läsa om hur företag tar hjälp av tryckerier för att göra reklam för sig. Allt tryck sker inte på papper, företag kan välja att faktiskt göra reklam för sig med hjälp av tryck på muggar, nyckelringar, tröjor och annat. Kunder använder sig allt mer av detta sätt för att marknadsföra sig på, även om den största marknadsföringen sker genom tv-annonser.